';

Statsautorisert translatør

  • Statsautorisert translatør fra polsk til norsk og fra norsk til polsk, ved NHH i Bergen
  • Autorisert translatør polsk/ engelsk og engelsk/polsk, fra Justisministeren i Polen
  • Medlem i Statsautoriserte translatørers forening STF
  • Medlem i NorFag (Norsk fagoversetterforening)
  • Oppført i IMDIs Nasjonalt Tolkeregister
  • Mastergrad i engelsk (2001), Det Schlesiske Universitet, Polen
  • Videreutdanning i juridisk, økonomisk og teknisk oversettelse (2003-2004), Universitet i Breslau, Polen
  • språkfaglige kurs, bl. a. : terminologikurs ved Språkrådet i Norge, tolkekurs ved IMDI og translatørkurs ved NHH i Bergen
  • Mediegrafiker (2002-2003) ved NOVUM Fagskole, Polen
  • 10 års erfaring som saksbehandler i det offentlige i Polen og i Norge.
_MG_0367_RED

Kundereferanser

Bestill oversettelse eller få uforpliktende prisoverslag.