';

Oversetterbyrå – om oss

Hei og velkommen!

Amber Translatørbyrå leverer både autoriserte og ordinære oversettelser til kunder i Norge og i utlandet. Autorisert oversettelse ofte kalles også for godkjent eller sertifisert oversettelse. Det er få translatører i Norge som er offentlig godkjent i norsk og polsk språk. Amber Translatørbyrå eies og drives av Emilia Pesla – statsautorisert translatør i polsk – norsk og norsk – polsk ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Emilia Pesla er foreløpig eneste statsautorsiert translatør i polsk og norsk i Nord-Norge.

Tittelen ‘statsautorisert translatør’ er beskyttet i henhold til universitets- og høyskolelovens § 7-3 (Bevilling som statsautorisert translatør).

Emilia Peśla er en statsautorisert translatør fra polsk til norsk og fra norsk til polsk, ved NHH i Bergen. Hun har mastergrad i engelsk, videreutdanning (årsstudium) i fagoversettelse, og 15 års erfaring i oversettelse til og fra polsk. Hun er også statsautorisert i polsk og engelsk ved Justisministeren i Polen. Emilia Peslas CV

Hun spesialiserer seg på juss, statsautoriserte oversettelser av vitnemål, attester, dommer m.m., HMS og arbeidsmiljø, reiseliv, kultur, faglitteratur og næringsliv.

Marta Dajnowska har mastergrad i bioteknologi og er vår fagoversetter. Hun spesialiserer seg på oversettelse av medisinske dokumenter til og fra polsk.

Lill-Karin Elvestad er jounalist, forfatter og redaktør. Gjennom foretaket Ord i Landskap leverer hun tekster til alle typer publikasjoner. Hun tar også oppdrag som språkvasker og tekstkonsulent, og er medlem i Norsk faglitterær forfatter og ovrsetterforening. www.ordilandskap.blogspot.com

Annette Nebelung behersker følgende språk: tysk, norsk, fransk spansk, russisk og engelsk. Har vært oversetter, tolk og guide siden 1988. Har universitetsutdannelse fra Humboldt-universitetet i Berlin. Har jobbet i et advokatkontor, i en bedrift for bygging og legging av store rørledninger og for bygging av kraft-, olje- og gassanlegg. Selvstendig næringsdrivende siden 2005.

Profesjonalitet, pålitelighet,taushetsplikt og yrkesetikk.

For oversikt over noen av mine kunder gå her .

Dere kan bestille oversettelse eller få uforpliktende prisoverslag her.