';

Oversette fra norsk til polsk

Oversette til eller fra polsk?

Vi spesialiserer oss på oversettelse av offentlige dokumenter, hms og medisin.

Amber Translatørbyrå er et oversettelsesbyrå i Norge med lang erfaring innen oversettelse til og fra polsk. Emilia Peśla er en statsautorisert translatør i polsk og norsk og i polsk og engelsk og har siden 2001 levert oversettertjenester for polske og norske privatpersoner, bedrifter, forsikringsselskap og det offentlige (NAV, tingrett, barnevernet). En statlig godkjent oversetter kalles for enstatsautorisert translatørpå fagspråket. Det er kun et fåtall autoriserte translatører i polsk og norsk i Norge og disse er medlemmer i Statsautorisert translatørers forening.

 

Tittelen ‘statsautorisert translatør’ er beskyttet i henhold til universitets- og høyskolelovens § 7-3 (Bevilling som statsautorisert translatør).

Vi tar oversettelsesoppdrag i mange ulike felt, og har oversettere som spesialiserer seg på bl. a.

  • medisin
  • offentlige dokumenter (vitnemål, attester, fagbrev, dommer mm.)
  • hms (e-læringskurs, SJA, jobbinstruks, personalhåndbøker etc.)
  • oversettelse av filmmanus mm.

Gjennom flere års samarbeid med norske bedrifter (Referanser) har vi tilegnet oss spesialkompetanse i de nevnte fagfelt mm. fra norsk til polsk / polsk til norsk.

Emilia Peśla statsautorisert translatør polsk norsk

Hvorfor velge statsautorisert translatør fremfor en oversetter uten autorisasjon?

Statsautorisert translatør i et bestemt språkpar, f. eks polsk og norsk, har bestått en krevende statlig eksamen (translatøreksamen) ved NHH i Bergen, og har fått en godkjent translatørstempel for å kunne bekrefte oversettelser av bl.a. offentlige dokumenter. Ikke alle oversettelser krever stempling eller bekreftelse.
Ved å velge et oversettelsesbyrå som har statsautoriserte translatører kan du være trygg på at oversettelse av dine dokumenter og filer er av høyest kvalitet, nøyaktig og feilfri.

Tar du kontakt med en oversetter eller et oversettelsesbyrå, bør du sjekke om oversetteren står oppført i register over godkjente oversettere (statsautoriserte translatører) ved Statsautorisert translatørers forening.

Ordinær eller autorisert oversettelse?

Oversettelse uten stempel koster altid en god del mindre enn oversettelse med stempling. Dersom autorisert oversettelsesbyrå velger en autorisert translatør i språkparet polsk-norsk til jobben vil du ikke betale mer for en vanlig oversettelse enn hos en oversetter / oversettelsesbyrå uten autorisasjon. Derfor er det lurt å velge en autorisert oversetter i norsk og polsk fremfor en oversetter uten statlig godkjenning – da du får høyere kvalitet til samme pris

Hos  de fleste oversettelsesbyrå i dag går alt kommunikasjon via en konsulent.

Hos oss kontakter du oversetteren direkte!

E-posten din besvares av en autorisert translatør i polsk og norsk i Norge, og alle detaljer avtales direkte med henne. Derfor går det raskt, enkelt og feilfritt. Vi kutter ut mellomledd og tar ansvar for det vil leverer.

Oversette fra norsk til polsk
5 (100%) 1 vote
Profesjonalitet, pålitelighet,taushetsplikt og yrkesetikk.

Sjekk våre referanser!

Bestill oversettelse eller få pristilbud.