';

Oversette fra norsk til polsk

Oversette til eller fra polsk?

Vi spesialiserer oss på oversettelse av offentlige dokumenter, HMS og medisin.

Hvorfor bruke autorisert translatør fremfor en oversetter uten autorisasjon, og hvem har lov å bruke translatørstempel.

Det er trygt å bruke translatører med autorisasjon. Du får kvalitetsgaranti, og slike oversettelser er godkjent både hos DSB, NOKUT, SAK, NAV, Skatteetaten, notarius publicus og alle offentlige myndigheter i Norge.

Ved å bruke en statlig godkjent translatør får du apostillestempel hos fylkesmannen / notarius publicus på f. eks. ekteskapsdokumenter, fødselsattester, fullmakter, avtaler, arvedokumenter etc.

Amber Translatørbyrå 
er et oversettelsesbyrå i Norge med lang erfaring innen oversettelse til og fra polsk
.

Emilia Peśla er statsautorisert translatør («statsautorisert oversetter») i polsk og norsk og i polsk og engelsk og har siden 2001 levert oversettelser til polske og norske privatpersoner, bedrifter, forsikringsselskap og det offentlige (NAV, rettsvesenet, barnevernet mm.).

En statlig godkjent oversetter kalles statsautorisert translatørpå fagspråket. Det er kun et fåtall autoriserte translatører i polsk og norsk i Norge, og disse er medlemmer i Statsautorisert translatørers forening.

Kan oversettelsesbyråer stemple (godkjenne, sertifisere, autorisere) oversettelser med et vanlig firmastempel?
Nei. Dette er ikke lov, men desverre bruker en del oversetterbyråer firmastempel eller stempler som «ligner» på et statlig godkjent translatørstempel for godkjenning av autoriserte oversettelser. Dette bør alle kunder være obs på!

En statsautorisert translatør i et bestemt språkpar, f. eks polsk og norsk, har bestått en krevende statlig eksamen (translatøreksamen) ved NHH i Bergen, og fått et godkjent translatørstempel for å bekrefte bl.a. offentlige dokumenter, private avtaler, kjøpskontrakter, eller andre dokumenter. Ikke alle oversettelser krever stempling eller bekreftelse.

Autorisert oversettelse ofte kalles også for godkjent eller sertifisert oversettelse. Det er få translatører i Norge som er offentlig godkjent i norsk og polsk språk. Amber Translatørbyrå eies og drives av Emilia Pesla– statsautorisert translatør i polsk – norsk og norsk – polsk ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Emilia Pesla er foreløpig eneste statsautorsiert translatør i polsk og norsk i Nord-Norge.

Tittelen ‘statsautorisert translatør’ er beskyttet i henhold til universitets- og høyskolelovens § 7-3 (Bevilling som statsautorisert translatør).

Vi tar oversettelsesoppdrag fra kunder i hele Norge, og har oversettere som spesialiserer seg på bl. a.

  • medisin
  • offentlige dokumenter (vitnemål, attester, fagbrev, dommer mm.)
  • avtaler, kontrakter mm.
  • HMS (e-læringskurs, SJA, jobbinstruks, personalhåndbøker etc.)
  • oversettelse av filmmanus mm.

Gjennom flere års samarbeid med norske bedrifter (Referanser) har vi tilegnet oss spesialkompetanse fra norsk til polsk og fra polsk til norsk.

Emilia Peśla statsautorisert translatør polsk norsk

Hvorfor velge statsautorisert translatør fremfor en oversetter uten autorisasjon?

En statsautorisert translatør i et bestemt språkpar, f. eks polsk og norsk, har bestått en krevende statlig eksamen (translatøreksamen) ved NHH i Bergen, og fått et godkjent translatørstempel for å kunne bekrefte oversettelser av bl.a. offentlige dokumenter. Ikke alle oversettelser krever stempling eller bekreftelse.
Ved å velge et oversettelsesbyrå som har statsautoriserte translatører kan du være trygg på at oversettelsen av dine dokumenter og filer er av høyest kvalitet, nøyaktig og feilfri.

Tar du kontakt med en oversetter eller et oversettelsesbyrå, bør du sjekke om oversetteren står oppført i register over godkjente oversettere (statsautoriserte translatører) ved Statsautorisert translatørers forening.

Ordinær eller autorisert oversettelse?

Oversettelse uten stempel koster alltid en god del mindre enn oversettelse med stempling. Dersom autorisert oversettelsesbyrå velger en autorisert translatør i språkparet polsk-norsk til jobben vil du ikke betale mer for en vanlig oversettelse enn hos en oversetter / oversettelsesbyrå uten autorisasjon. Derfor er det lurt å velge en autorisert oversetter i norsk og polsk fremfor en oversetter uten statlig godkjenning – da du får høyere kvalitet til samme pris.

Hos  de fleste oversettelsesbyrå i dag går alt kommunikasjon via en konsulent.

Hos oss kontakter du oversetteren direkte!

E-posten din besvares av en autorisert translatør i polsk og norsk i Norge, og alle detaljer avtales direkte med henne. Derfor går det raskt, enkelt og feilfritt. Vi kutter alle mellomledd og tar ansvar for det vil leverer.

Oversette fra norsk til polsk
5 (100%) 1 vote
Profesjonalitet, pålitelighet,taushetsplikt og yrkesetikk.

Sjekk våre referanser!

Bestill oversettelse eller få pristilbud.